Nowy kurs specjalistyczny - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Nowy kurs specjalistyczny

Data publikacji 11.10.2021

W dniach 4-8 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania przestępstwom z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ich zwalczania.

W trakcie tygodniowego kursu swe umiejętności doskonaliło 19 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Opolu i Rzeszowie. Policjanci poszerzyli wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie rodzajów przestępstw na szkodę Unii Europejskiej, instytucji zwalczających przestępczość z wykorzystaniem środków wspólnotowych oraz procedury aplikowania o dofinansowanie projektów. Dodatkowo poznali zagadnienia z zakresu wybranych obszarów funkcjonowania UE dotyczące rodzajów działań pomocowych finansowanych z budżetu UE, systemu ich wdrażania oraz ochrony środków wspólnotowych.

Wszyscy uczestnicy zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.