Pierwszy w tym roku kurs dla służby dyżurnej - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Pierwszy w tym roku kurs dla służby dyżurnej

Data publikacji 19.10.2021

W dniach od 20 września do 15 października 2021 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została pierwsza w bieżącym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji o oznaczeniu kodowym KSDyż-1/21.

15 października br. zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji o oznaczeniu kodowym KSDyż-1/21. W jego trakcie umiejętności swe doskonaliło 20 doświadczonych policjantów – dyżurnych z jednostek całej Polski. W czasie zajęć kursanci przyswajali wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych, urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wykorzystując salę symulacyjną – stanowisko kierowania jednostką Policji. Na zakończenie szkolenia uczestnicy odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swych jednostek, gdzie wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.