Szkolili się jak przeciwdziałać przemocy - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Szkolili się jak przeciwdziałać przemocy

Data publikacji 23.05.2017

19 maja 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach 19 policjantów z jednostek terenowych podległych KWP w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Krakowie, Kielcach i Łodzi ukończyło pierwszą w tym roku edycję kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPwR) adresowaną do funkcjonariuszy, którzy realizują zadania związane z koordynacją działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie albo prowadzą doskonalenia lokalne o tej tematyce.

Słuchacze kursu w ramach prowadzonych zajęć m.in.  udali się z wizytą do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, gdzie uczestniczyli w zajęciach  z zakresu postępowania zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak stosującymi przemoc w rodzinie.

Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się również zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie współpracy służb i specyfiki interwencji kryzysowej w przypadkach przemocy domowej.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.