Aktualności

Wizyta słuchaczy w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Pszczynie

Data publikacji 26.06.2017

6 czerwca 2017 r. słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Szkoły Policji w Katowicach, w ramach działalności Koła Prewencji i Ruchu Drogowego działającego przy Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego mieli okazję zwiedzić Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie-Łące.

Dyrektor Andrzej Kegel przybliżył słuchaczom specyfikę organizacji i funkcjonowania obu zakładów,  tj. Schroniska dla Nieletnich oraz  Zakładu Poprawczego w Pszczynie. Słuchacze mogli sprawdzić i ocenić warunki, w jakich przebywają nieletni, zapoznać się czynami karalnymi, za które najczęściej trafiają do Zakładu Poprawczego.

Omówiony został również sposób wykonywania nadzoru pedagogicznego oraz plan dnia wychowanków zakładu. Na zakończenie spotkania dyrektor przedstawił jednego z bardzo uzdolnionych muzycznie wychowanków, który przeszedł kilka etapów eliminacji programu telewizyjnego „Idol”. Ww. zaprezentował mini recital. Wyjazd do Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Pszczynie miał na celu uświadomienie słuchaczom jak istotne jest reagowanie podczas pełnienia służby na wszelkie przejawy demoralizacji nieletnich oraz podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom oraz nieletnim.