Wizyta aplikantów prokuratorskich z Krakowa - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wizyta aplikantów prokuratorskich z Krakowa

Data publikacji 21.07.2017

1 lipca 2017 r. Szkołę Policji w Katowicach odwiedziła już kolejna grupa 65 aplikantów prokuratorskich z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Celem wizyty była realizacja modułu szkolenia z prawa karnego materialnego poświęconego przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

 

W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach, a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury fragment modułu poświęcony zagadnieniom odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy policji za czyn z art. 231 kodeksu karnego w związku z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego realizowany jest na terenie naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne przeprowadzili wykładowcy z KSSiP, a praktyczne wykładowcy z  Szkoły Policji w Katowicach.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu poświęconego podstawom prawnym i faktycznym zatrzymania oraz od karnomaterialnej oceny zdarzenia, w którym policjanci podczas interwencji domowej użyli środków przymusu bezpośredniego  wobec sprawcy przemocy w rodzinie. Ocena dokonywana została na podstawie materiału filmowego przygotowanego przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach.

Kolejny element zajęć miał na celu poznanie metodyki nauczania technik interwencji oraz praktycznych aspektów użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.

Część praktyczna obrazująca zasady taktyki podejmowanych działań rozpoczęła się na terenie strzelnicy od wykładu z zakresu balistyki i wyszkolenia strzeleckiego, który połączony był z prezentacją poszczególnych jednostek broni palnej stosowanych przez polską policję i omówieniem zasad jej użycia podczas interwencji.

Wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach omówili i przeprowadzili również ćwiczenia z zakresu technik interwencji z wykorzystaniem siły fizycznej, kajdanek, tasera oraz pałki służbowej stosowanych przez policjantów podczas zatrzymań i konwojowania osoby. Ponadto aplikanci w ramach tego bloku brali czynny udział w symulacjach różnych interwencji, w których realizowali czynności policjantów podejmujących działania w obiektach zamkniętych.