Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 05.12.2017

1 grudnia 2017 r. dwudziestotrzyosobowa grupa policjantów ukończyła specjalistyczny kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie tygodniowego pobytu kursanci poszerzyli wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku koordynatora  działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu. Zajęcia wypełnione były zajęciami teoretycznymi oraz praktycznymi, podczas których słuchacze  sprawdzali swoje kompetencje. W ramach zajęć funkcjonariusze m.in.  udali się z wizytą do Specjalistycznego  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, gdzie pod opieką Pani Kierownik mgr Haliny Kozioł i pracowników ośrodka uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.