Wykład na temat terroryzmu - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wykład na temat terroryzmu

Data publikacji 08.12.2017

7 grudnia 2017 r. w ramach poszerzenia wiedzy słuchacze Szkoły Policji w Katowicach mogli wysłuchać wykładu dr Karoliny Wojtasik z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Działalność salafickich organizacji terrorystycznych w Europie: radykalizacja sympatyków i nawoływanie do zabijania ludności cywilnej”.

Policjanci biorący udział w wykładzie zostali zapoznani ze sposobami prowadzenia werbunku osób z Europy do organizacji terrorystycznych oraz nawoływania przez organizacje terrorystyczne do zabijania ludności cywilnej. Liczba uczestników oraz liczne pytania świadczyły o dużym zainteresowaniu tematem.

Prelekcja zorganizowana została z inicjatywy nauczycieli policyjnych podinsp. Andrzeja Wilisowskiego, podinsp. Grzegorza Patrzka oraz podkom. Pawła Sitko z Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.