Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 11.12.2017

11 grudnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach w ramach corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada w dniu 10 grudnia odbył się apel, w którym uczestniczyli słuchacze wszystkich aktualnie prowadzonych szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych.

W trakcie apelu Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka  – podkom. Arkadiusz Arseniuk przedstawił krótką informację na temat uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Mimo, że Deklaracja nie miała formalnie wiążącego charakteru a wyznaczała jedynie standardy ochrony praw człowieka, które powinny być wypełniane przez państwa członkowskie ONZ, stała się jednak podstawą teoretyczną dla wielu konstytucji, rezolucji, konwencji i innych aktów prawa międzynarodowego.

Spotkanie ze słuchaczami wpisuje się w misję Szkoły Policji w Katowicach w zakresie realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji ujętych w „Głównych kierunkach działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016-2018.”