Wizyta policjantów z Mołdawii - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wizyta policjantów z Mołdawii

Data publikacji 11.12.2017

W dniach 5 – 8 grudnia br. gościliśmy w naszych murach 9 policjantów z Mołdawii, dla których kadra dydaktyczna naszej szkoły przeprowadziła doskonalenie zawodowe z zakresu pełnienia służby patrolowej.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a obejmowało swoim zakresem zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeprowadzane policyjne interwencje, w tym w szczególności ich taktykę. Wizyta w Komisariacie Policji I w Sosnowcu uatrakcyjniła realizowane doskonalenie w wymiarze praktycznym – mołdawscy policjanci poznali, między innymi, warunki w jakich pełnią służbę sosnowieccy policjanci oraz jakie posiadają wyposażenie do służby. Opisane przedsięwzięcie szkoleniowe zostało bardzo pozytywnie ocenione przez jego beneficjentów.