Aktualności

I Krajowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo wewnętrzne - strategia i zarządzanie"

Data publikacji 15.12.2017

Dzisiaj w godzinach 8:15-14:00 w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie odbywa się I Krajowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo wewnętrzne - strategia i zarządzanie", której współorganizatorami są: Szkoła Policji w Katowicach, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie efektywnego zarządzania formacjami i instytucjami publicznymi realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W trakcie prelekcji i dyskusji będą omawiane m.in. takie zagadnienia, jak np.:

  • wyzwania i zagrożenia determinujące bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
  • doskonalenie zarządzania podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
  • strategie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych państw,
  • wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • edukacja dla bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kolejne sesje obrad plenarnych podejmą następujacą tematykę:

  • wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • zarządzanie podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • strategie bezpieczeństwa wewnętrznego.

W konferencji bierze udział Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk.