Czas wolny – dobrze wykorzystany - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Czas wolny – dobrze wykorzystany

Data publikacji 15.12.2017

Słuchacze Szkoły Policji w Katowicach już od wielu lat doskonalą swoje umiejętności w wolnym czasie, biorąc udział w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnych w ramach różnego rodzaju kół zainteresowań. Jednym z nich jest Koło Taktyki Interwencji, które jest prowadzone przez nauczycieli policyjnych zespołu technik interwencji Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Podczas zajęć słuchacze mają możliwość nie tylko doskonalenia już poznanych technik posługiwania się bronią i taktyki prowadzenia interwencji, ale także poszerzanie ich o nowe, bardziej rozbudowane i skomplikowane elementy. Zajęcia odbywają się w budynku specjalnie przystosowanym do ćwiczeń i symulacji interwencji z użyciem broni ćwiczebnej działającej w systemie ASG, paint ball czy FX-simunition. Słuchacze w czasie zajęć mogą ćwiczyć różne warianty interwencji w warunkach zbliżonych do realnych interwencji. Najczęściej ćwiczone sytuacje to zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych posiadających broń palną, ukrywających się w miejscach trudnodostępnych i działania w sytuacjach zakładniczych oraz w stosunku do tzw. „aktywnego strzelca”. Aktualnie w zajęciach aktywny udział biorą słuchacze szkolenia SZP-3/17(na zdjęciach), którzy jeszcze w tym miesiącu opuszczą mury naszej szkoły.