Zakończenie kursu PPwR - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu PPwR

Data publikacji 15.12.2017

W dniach 11 – 15 grudnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się ostatnia w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPwR).

W teoretycznych i praktycznych zajęciach, które przygotowują policjantów do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz koordynacją działań w ramach procedury zapobiegania przemocy w rodzinie, uczestniczyło 17 policjantów ze stanu KWP  w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Łodzi i Opolu. Ponadto w charakterze obserwatora w zajęciach uczestniczyła Pani mjr. Maryana Kachynska – docent katedry administracyjnej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych na Ukrainie, która chętnie dzieliła się zarówno wiedzą jak i doświadczeniami Policji Ukraińskiej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach prowadzonych zajęć słuchacze m.in.  udali się z wizytą do Powiatowego Specjalistycznego  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, gdzie pod opieką Pani Dyrektor mgr Celiny Uherek-Biernat uczestniczyli w zajęciach  z zakresu postępowania zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.