Spotkanie w ramach Erasmus+ na Litwie - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Spotkanie w ramach Erasmus+ na Litwie

Data publikacji 14.05.2018

11 maja 2018 r. w Kownie, na Litwie odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu partnerskiego programu Erasmus+ pt. „Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego” (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej.

Podczas spotkania:

  • zaprezentowano wnioski z warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w kwietniu 2018 r. w Estonii;
  • przedstawiono zalecenia ekspertów dotyczące opracowania Programu,
  • zaprezentowano część materiałów filmowych zarejestrowanych podczas warsztatów w Estonii;
  • omówiono dalsze plany i zamierzenia związane z realizacją kolejnych działań w ramach tego projektu

Głównym celem tego projektu jest stworzenie nowoczesnego, jednolitego
i proporcjonalnego modelu stosowania siły fizycznej oraz taktyki i techniki prowadzenia działań w trakcie interwencji policyjnych przez jednostki szkoleniowe policji z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Podczas spotkania na Litwie Szkołę Policji w Katowicach reprezentowali: podinsp. Piotr Sobiech – koordynator programowy projektu oraz podinsp. Adam Warecki – koordynator projektu.