Praktyki studentów z Niemiec - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Praktyki studentów z Niemiec

Data publikacji 21.05.2018

W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Akademią Policyjną Nadrenii Palatynatu w Hahn, w dniach 12-19 maja przebywały w naszej jednostce cztery niemieckie policjantki, które kończą niedługo naukę na III roku studiów policyjnych.

Tygodniowe praktyki, których opiekunem był podinsp. Adam Warecki, dały możliwość zapoznania się naszym niemieckim koleżankom ze strukturą, organizacją i zadaniami realizowanymi przez Szkołę Policji w Katowicach. Nasi goście mieli możliwość zapoznać się z bazą szkoleniową naszej szkoły oraz systemem naboru i kształcenia policjantów w Polsce.

Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach studentki uczestniczyły również w 3-dniowych praktykach w jednostkach terenowych garnizonu śląskiego, tj. w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach.