Poszukiwanie osób z wykorzystaniem dronów - seminarium - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Poszukiwanie osób z wykorzystaniem dronów - seminarium

Data publikacji 26.09.2018

W dniach 26-28 września w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe pt. "Poszukiwania terenowe osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych".

Uczestnikami seminarium są policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, oddziałów prewencji Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, szkół Policji w Katowicach, Pile i Słupsku, Służby Ochrony Państwa oraz przedstawiciele Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej  i firmy Luma Services Sp. z o.o.

Seminarium w pierwszym dniu obejmuje część teoretyczną, w której uczestnicy zapoznają się z wykorzystaniem przez Policję urządzeń GPS w prowadzonych działaniach poszukiwawczych osób zaginionych, problemami operacyjnej implementacji UAS w akcjach SAR, aspektami technicznymi wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz nowoczesnymi urządzeniami wspierającymi ochronę ludzi i mienia.

W drugim dniu seminarium na terenie poligonu wojskowego w Gliwicach oraz w kompleksie leśnym w Katowicach Murckach odbyła się część praktyczna. Uczestnicy praktycznie zapoznawali się z metodami poszukiwania zaginionych osób przy użyciu urządzeń GPS oraz z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. W trzecim dniu odbyła się część teoretyczna, w której uczestnikom zostały przybliżone zagadnienia z poszukiwania osób zaginionych w terenie z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych i uwarunkowania prawne dotyczące wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Seminarium zakończyło się wręczeniem przez Komendanta Szkoły Policji insp. dr Rafała Kochańczyka pamiątkowych certyfikatów uczestnikom. Nadzór nad przebiegiem seminarium sprawował kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, odpowiedzialnymi za organizację byli podinsp. Andrzej Wilisowski i kom. Paweł Sitko – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.