Aktualności

Szkolenie z zakresu tematyki związanej z migracją i uchodźstwem

Data publikacji 05.10.2018

W porozumieniu z Helsińską Fundacją Praw Człowieka będącą we współpracy z Fundacją Boella Biuro w Warszawie oraz Komisją Europejską, na terenie Szkoły Policji w Katowicach

zrealizowane zostało w dwóch edycjach szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu tematyki związanej z migracją i uchodźstwem. Poruszana problematyka wpisuje się w realną sytuację zarówno naszego kraju, jak i krajów europejskich. Poruszane podczas przedmiotowego szkolenia tematy z pewnością poszerzyły zarówno wiedzę, jak i doświadczenie zawodowe naszej kadry, przyczyniając się do zapewnienia wyższego poziomu nauczania słuchaczy. Szkolenie zrealizowane zostało w dniu 19 września 2018 r. przez Panią Agnieszkę Mikulską-Jolles, podczas którego przeszkolono 15 policjantów, jak również w dniu 03 października 2018 r. przez Panią Agnieszkę Chmielecką gdzie przeszkolono 17 policjantów z poszczególnych komórek dydaktyczno-wychowawczych Szkoły Policji w Katowicach.

Powyższe szkolenie obejmowało swoim szczegółowym zakresem tematykę związaną z  migracją i uchodźstwem, komunikacją międzykulturową oraz przeciwdziałaniem stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji. Ponadto w jego ramach poruszano takie pojęcia jak: migracje przymusowe, uchodźca, status uchodźcy, osoba ubiegająca się o ochronę, prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, migracje dobrowolne, migrant ekonomiczny, repatriant, przesiedlenia, relokacja, rasizm, ksenofobia oraz mowa nienawiści. Tematyka szkolenia nawiązywała również do faktów dotyczących uchodźstwa i migracji do polski na przestrzeni ostatnich lat – grup cudzoziemców, przyczyn przyjazdu, jak również warunków pobytu na terenie RP.