Wizyta delegacji z Ukrainy - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wizyta delegacji z Ukrainy

Data publikacji 05.10.2018

W dniach 2-4 października 2018 r. Szkoła Policji w Katowicach gościła w swoich progach delegację funkcjonariuszy Narodowej Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, przedstawicieli Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Wizyta studyjna, w której brali udział poświęcona była wymianie doświadczeń dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizacji przez polską Policję procedury „Niebieskie Karty”. Delegacja wzięła udział również w rozpoczęciu szkolenia zawodowego podstawowego.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić obiekty dydaktyczne Szkoły Policji w Katowicach, a następnie uczestniczyć w seminarium, na którym zaprezentowano zagadnienia takie jak:

  • charakterystyka programu szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy  domowej i realizacji procedury "Niebieskie Karty",
  • struktura i działalność Szkoły Policji w Katowicach,
  • rola i zadania Policji w realizacji procedury „Niebieskie Karty”,

Seminarium przygotowali i prowadzili kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Dariusz Walczak i starszy wykładowca nadkom. Tomasz Sibiela.

W ramach części praktycznej delegacja udała się z wizytą do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, gdzie goście zapoznali się z praktycznym aspektem realizacji przez miejscowych policjantów procedury „Niebieskie Karty".