Rozpoczęcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego SZP-7/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Rozpoczęcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego SZP-7/18

Data publikacji 08.10.2018

4 października 2018 r. na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-7/18.

Słuchaczy przywitał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, który podczas swego wystąpienia podkreślił wagę rozpoczynającego się szkolenia w służbie każdego policjanta, a samym słuchaczom życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

Szkolenie rozpoczęło 216 słuchaczy z garnizonów: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i podkarpackiego. W trakcie 143 dni szkoleniowych słuchacze zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii, kryminalistyki, jak również nauczą się bezpiecznie obsługiwać broń palną oraz stosować środki przymusu bezpośredniego.