Gość z Ukrainy - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Gość z Ukrainy

Data publikacji 08.10.2018

W dniach od 30 września do 5 października 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach przebywał ppłk Aleksandr Morgunow funkcjonariusz policji ukraińskiej z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie na Ukrainie.

Wizyta odbywała się w ramach programu wymiany  szkoleniowej Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Udział w wymianie daje przedstawicielom organów egzekwowania prawa możliwość wymiany praktycznych doświadczeń międzynarodowych podczas wyjazdów odbywających się na zasadzie wzajemności. Policjant z Ukrainy miał możliwość zapoznania się z system edukacji policyjnej w naszym kraju. Zaprezentowana mu została struktura i zadania polskiej Policji oraz szkolnictwa policyjnego, nasz gość uczestniczył również w wybranych zajęciach realizowanych na ternie Szkoły Policji w Katowicach. Dodatkowo poznał strukturę oraz zadania realizowane przez Oddziały Prewencji Policji w Katowicach i Krakowie. W czasie trwania wizyty była też sposobność zaprezentowania stanowiska kierowania KWP w Katowicach oraz komisariatu Policji na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wyrażamy nadzieję że wzajemne wizyty będą podstawą do dalszej współpracy naszej szkoły z Charkowskim Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych na Ukrainie.