Zakończenie kursu ANI-5/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ANI-5/18

Data publikacji 12.10.2018

W okresie od 1 do 12 października 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o oznaczeniu kodowym ANI-5/18. Opiekunami kursu, jak również prowadzącymi zajęcia byli nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego asp. Adrian Sacharczuk oraz podinsp. Piotr Chmielewski.

Policjanci uczestniczący w kursie doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas interwencji. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie podejmowanych przez nich działań związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych. Zdobyta wiedza i odświeżone umiejętności przez policjantów w trakcie szkolenia niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji w służbie. Świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego wręczył uczestnikom zastępujący kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Andrzej Wilisowski.