Pierwszy w tym roku kurs dla przełożonych - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Pierwszy w tym roku kurs dla przełożonych

Data publikacji 18.01.2019

W dniach 14-18 stycznia 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL-1/19.

Kurs miał na celu przygotowanie policjantów z jednostek terenowych pełniących rolę przełożonych do prawidłowego kształtowania relacji w podległych im zespołach. Tygodniowa praca ukierunkowana była na wykorzystywanie kompetencji społecznych przełożonego do budowania współpracującego i skutecznego zespołu oraz na efektywne rozwiązywanie problemów w środowisku służby i pracy. Kierownicy i naczelnicy nabywali wiedzę o tym jak wyznaczać zasady współpracy i skutecznie komunikować się z podwładnymi w różnych (czasem trudnych) sytuacjach zawodowych.

Intensywne warsztatowe zajęcia przeprowadzili: asp. szt. Katarzyna Mazur-Niewiedział i st. asp. Mirosław Falkiewicz z Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach.