Zakończenie kursu RDo-1/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu RDo-1/19

Data publikacji 30.01.2019

25 stycznia 2019 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDo-1/19.

W ramach kursu swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu  policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji naszego kraju odbyli kurs, w trakcie którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego, przeprowadzenia  oględzin pojazdów i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Ponadto policjanci mieli możliwość podniesienia umiejętności praktycznych z zakresu posługiwania się bronią palną w wybranych sytuacjach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs obejmował także tematykę realizowania podstawowych czynności w postępowaniu administracyjnym oraz udzielania informacji mediom. W ostatnim dniu uczestnicy odebrali świadectwa ukończenia kursu.