Zakończenie kursu PPwR-1/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu PPwR-1/19

Data publikacji 31.01.2019

Po raz pierwszy w tym roku, dwudziestoosobowa grupa policjantów z KWP w Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Radomiu, Łodzi, Kielcach, Opolu, Wrocławiu oraz KSP ukończyła w Szkole Policji w Katowicach specjalistyczny kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie tygodniowego pobytu w naszej szkole, kursanci PPwR-1/19 pogłębiali swoje umiejętności z zakresu procedury przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu. Krótki, aczkolwiek intensywny, program kursu wypełniony był zajęciami teoretycznymi oraz praktycznymi, podczas których słuchacze  sprawdzali swoje kompetencje.

W ramach prowadzonych zajęć funkcjonariusze m.in. udali się z wizytą do Specjalistycznego  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, gdzie pod opieką  pracowników ośrodka: terapeuty - pedagoga Pani Anety Paryż–Zwolenik oraz psychologa Pani Aleksandry Litarowicz–Prus uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Wszystkim kursantom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.