Polak, Węgier, dwa bratanki… - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Polak, Węgier, dwa bratanki…

Data publikacji 11.02.2019

Zwiedzaniem malowniczego zamku w Sárospatak, gdzie znajduje się muzeum rodziny Rakoczych, zakończyła się wizyta delegacji z naszej szkoły w Miszkolcu na Węgrzech. Wizyta była kontynuacją działań w ramach projektu o nazwie „Dwa Bratanki”, realizowanego wspólnie przez Szkołę Egzekwowania Prawa w Miszkolcu oraz Szkołę Policji w Katowicach.

Podczas pięciodniowej wizyty nasi funkcjonariusze oprócz zapoznania się ze specyfiką szkoleń i zadań realizowanych przez partnerów z Miszkolca mieli również możliwość obejrzeć wyposażenie i bazę szkoleniową, jaką dysponują nasi węgierscy koledzy.

Szkoła Egzekwowania Prawa w Miszkolcu jest największą z węgierskich szkół policyjnych przygotowującą funkcjonariuszy do działań policyjnych, działań związanych z ochroną granic zewnętrznych państwa, a także początkowego etapu kształcenia funkcjonariuszy straży pożarnej. Szkoła zajmuje się również naborem do policji węgierskiej, a szkolenie podstawowe dla nowo przyjętych funkcjonariuszy policji trwa blisko 1,5 roku.

Nasi wykładowcy mieli także możliwość obserwowania zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, interwencji policjantów wobec osoby posiadającej niebezpieczne przedmioty, kontroli pojazdu na drodze oraz realizacji zadań związanych z kontrolą graniczną. Szkoła posiada także obszerną salę tradycji, gdzie prezentowane są z dumą rekwizyty z historii szkoły oraz tradycji policji węgierskiej, a także szkół partnerskich.

Z uczestnikami wizyty spotkał się także podinsp. Bogusław Kołdys, oficer łącznikowy na Węgrzech, Radca Ambasady RP w Budapeszcie, który przybył do Szkoły w Miszkolcu na zaproszenie Dyrektora insp. Istvána Bagiego.

Partnerzy z Miszkolca zaplanowali także wizyty w Centrum Zgłoszeniowym nr Alarmowego 112, Centrum Zarządzania Patrolami Policyjnymi oraz w siedzibie utworzonych niedawno na Węgrzech oddziałów prewencji policji, które oprócz typowych zadań realizowanych przez nasze OPP zajmują się także ochroną obiektów i osób, a także zajmują się działaniami dochodzeniowo-śledczymi.

Delegacja ze Szkoły Policji w Katowicach została również zaproszona do ratusza miejskiegow Miszkolcu, gdzie bardzo serdecznie przyjął ją wiceprezydent miasta Péter Pfliegler.

Jak podkreślił podczas spotkania Miszkolc i Katowice współpracują ze sobą już od 1973 roku, a jedna z dzielnic Miszkolca nosi nawet nazwę „Katowice”. Aktualnie w hallu ratusza znajduje się wystawa poświęcona wspólnej walce o wyzwolenie Węgier w 1848 roku.

 

O fundacji im. Wacława Felczaka

Fundacja im. Wacława Felczaka to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Prezydent Andrzej Duda na początku marca 2018 r. podpisał ustawę o powołaniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który będzie miał siedzibę w Warszawie.  
 

Wacław Felczak (1916-93) był naukowcem i opozycjonistą. Podczas II wojnie światowej był kurierem rządu RP na uchodźstwie, w latach 1947-56 odbywał wyrok w więzieniach stalinowskich. Od 1958 r. pracował w Instytucie Historii UJ. Był znawcą stosunków polsko-węgierskich i inicjatorem zacieśnienia kontaktów z Węgrami. Specjalizował się w węgierskiej kulturze, języku i zagadnieniach polityczno-historycznych, był autorem „Historii Węgier”.