Zakończenie kursu PPwR - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu PPwR

Data publikacji 10.06.2019

7 czerwca 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach 20 policjantów z jednostek terenowych podległych KWP w Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Radomiu, Kielcach oraz KSP w Warszawie ukończyło kolejną, trzecią w tym roku edycję kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPwR).

Przedmiotowy kurs adresowany jest do funkcjonariuszy, którzy realizują zadania związane z koordynacją działań w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także prowadzą doskonalenie lokalne o tej tematyce.

Słuchacze kursu w ramach prowadzonych zajęć m. in. udali się z wizytą do Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, gdzie uczestniczyli w zajęciach z zakresu postępowania zarówno z osobami doznającymi przemocy, jak stosującymi przemoc w rodzinie. Dużym zainteresowaniem kursantów cieszyły się również zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, dające możliwość wymiany doświadczeń w zakresie współpracy służb i specyfiki interwencji kryzysowej w przypadkach przemocy domowej.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia w dalszej służbie.