Wymiana szkoleniowa CEPOL na Ukrainie - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wymiana szkoleniowa CEPOL na Ukrainie

Data publikacji 02.07.2019

W dniach 23-28 czerwca 2019 r. podkom. Michał Stępień – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach uczestniczył w programie wymiany szkoleniowej w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL).

Udział w wymianie daje przedstawicielom organów egzekwowania prawa możliwość wymiany praktycznych doświadczeń międzynarodowych podczas wyjazdów odbywających się na zasadzie wzajemności.

Policjant naszej szkoły był gościem kierownika Katedry Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie na Ukrainie płk. Witalija Fiedorowa. Podczas wizyty miał możliwość zapoznania się z system edukacji policyjnej na Ukrainie. Poznał organizację, zadania i rodzaje prowadzonych dla funkcjonariuszy kursów i szkoleń oraz zaplecze dydaktyczne pozostające w dyspozycji uczelni. W programie wizyty zaplanowano wiele ciekawych zajęć, m.in. z zakresu interwencji policyjnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których podkom. Michał Stępień uczestniczył.

Ponadto miał możliwość zapoznania się ze strukturą i zadaniami Policji Patrolowej Komendy w Charkowie, a także strukturą i zadaniami Laboratorium Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W trakcie wizyty miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Szefem Biura Terenowego Misji Doradczej Unii Europejskiej w Charkowie, która ma na celu pomoc władzom ukraińskim w dążeniu do zrównoważonej reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa poprzez strategiczne doradztwo i praktyczne wsparcie konkretnych środków oraz reform opartych na standardach UE i międzynarodowych zasadach dobrego zarządzania i praw człowieka. W trakcie tej krótkiej, a zarazem intensywnej wizyty poświęcono również kilka minut na odwiedzenie Cmentarza Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, gdzie podkom. Michał Stępień oddał hołd ponad 4300 oficerom wojska polskiego – jeńcom wojennym z obozu w Starobielsku i sowieckich więzień – zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku w Charkowie.

Teraz oczekujemy na przyjazd policjanta z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych.