Zakończenie kursu dla instruktorów strzelań - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu dla instruktorów strzelań

Data publikacji 10.07.2019

5 lipca 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych o oznaczeniu kodowym ISP-1/19.

Celem kursu było przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji. Po zaliczeniu poszczególnych tematów funkcjonariusze przystąpili do egzaminu końcowego, który wszyscy zdali pozytywnie. Następnie świeżo upieczeni instruktorzy odebrali świadectwa ukończenia kursu, zasilając tym samym szeregi instruktorów strzelań policyjnych. Od teraz to właśnie na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za doskonalenie umiejętności policjantów poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji w prawidłowym użytkowaniu broni palnej.