Aktualności

Zakończył się kurs dla prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe

Data publikacji 09.09.2019

W dniach 2-6 września 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach zrealizowana została pierwsza w bieżącym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe o oznaczeniu kodowym MNL-1/19.

Uczestnicy kursu pogłębiali wiedzę i nabyli umiejętności z zakresu planowania, programowania i przygotowania doskonalenia zawodowego lokalnego, formułowania i analizy celów kształcenia, organizacji procesu kształcenia, przygotowania i stosowania pomocy dydaktycznych, stosowania zasad i metod nauczania oraz prowadzenia, oceny i dokumentowania zajęć.