Wizyta aplikantów prokuratorskich - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Wizyta aplikantów prokuratorskich

Data publikacji 16.09.2019

14 września 2019 r. Szkołę Policji w Katowicach odwiedziła grupa 56 aplikantów prokuratorskich z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Celem wizyty była realizacja modułu szkolenia z prawa karnego materialnego poświęconego przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury realizowany jest fragment zajęć poświęcony zagadnieniom odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy Policji za czyny z art. 231 Kodeksu karnego w związku z użyciem środków przymusu bezpośredniego. Zajęcia teoretyczne przeprowadzili wykładowcy z KSSiP, a praktyczne wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach.

W ramach pierwszej części szkolenia uczestnicy dokonali karnomaterialnej oceny zdarzenia, w którym policjanci podczas interwencji drogowej użyli środków przymusu bezpośredniego wobec sprawcy zdarzenia drogowego. Ocena dokonana została na podstawie materiału filmowego przygotowanego przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach. Kolejny element zajęć miał na celu poznanie przez aplikantów metodyki nauczania technik interwencji oraz praktycznych aspektów użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Część praktyczna obrazująca zasady taktyki podejmowanych działań rozpoczęła się na terenie strzelnicy od wykładu z zakresu balistyki i wyszkolenia strzeleckiego, który połączony był z prezentacją poszczególnych jednostek broni palnej stosowanych przez polską Policję i omówieniem zasad jej użycia podczas interwencji. W ramach tego bloku wykładowcy omówili i przeprowadzili również ćwiczenia z zakresu technik interwencji z wykorzystaniem siły fizycznej, kajdanek, tasera oraz pałki służbowej stosowanych przez policjantów podczas zatrzymań i konwojowania osób. Ponadto aplikanci w ramach tego bloku wzięli udział w symulacjach różnych interwencji, w których realizowali czynności policjantów podejmujących działania w obiektach zamkniętych.