Szkolenie dla Służby Leśnej - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Szkolenie dla Służby Leśnej

Data publikacji 28.11.2019

W dniach 26-27 listopada 2019 r. nauczyciele policyjni kom. Paweł Sitko (z Zakładu Wyszkolenia Specjalnego) oraz podkom. Wojciech Mańka (z Zakładu Służby Kryminalnej) przeprowadzili doskonalenie zawodowe dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Szkolenie zorganizowano na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Szkoły Policji w Katowicach insp. dr. Rafałem Kochańczykiem i Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiuszem Wojciechowiczem.

Zajęcia odbyły się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Prelekcje dotyczyły stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej oraz taktyki i technik przesłuchań w aspekcie postępowań w sprawach o wykroczenia i przestępstwa. W zajęciach uczestniczyło 90 pracowników Służby Leśnej. Wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu tematyki szkolenia stanowiła poszerzenie wiedzy zarówno dla szkolących się, jak również dla prowadzących zajęcia.