Kolejna edycja kursu dzielnicowych za nami - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kolejna edycja kursu dzielnicowych za nami

Data publikacji 09.03.2020

6 marca 2020 roku w Szkole Policji w Katowicach zakończyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych o oznaczeniu kodowym Dz-2/20.

Policjanci uczestniczący w kursie na co dzień pełnią obowiązki na stanowisku dzielnicowych w swoich jednostkach terenowych. W trakcie kursu wymieniali swoje doświadczenia z zakresu metod i form pełnienia służby oraz organizacji  pracy dzielnicowego, jak i sposobu dokumentowania czynności służbowych. Uzupełniali także nabytą już wiedzę z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, ustaw szczególnych, oraz prawa cywilnego. Ponadto  uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, taktyki i technik interwencji, informatyki oraz zajęć wyszkolenia strzeleckiego.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.