Publikacje 2017 - Publikacje - Szkoła Policji w Katowicach

Publikacje

Publikacje 2017

Filmy instruktażowe:

  • Film instruktażowy 6 – Stosowanie wybranych technicznych środków przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolujących swoich zachowań z innych przyczyn – prezentacja technik – DVD 1DVD 2
  • Film instruktażowy 7 – Wykrywanie oznak nieszczerości

Materiały dydaktyczne:

Poradniki: