3/ZP/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

 

Nr referencyjny: 3/ZP/2017
Wartosć szacunkowa:  
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV-55120000-7, CPV55300000-3
Przedmiot: "Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji" w celu organizacji konferencji przez Szkołę Policji w Katowicach
Tryb: usługi społeczne
Termin skladania ofert: 21.07.2017 r. godz. 10.00