2/ZP/2017 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Katowicach

Postępowania o zamówienia publiczne

 

Nr referencyjny: 2/ZP/2017
Wartosć szacunkowa: jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5
Przedmiot: Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w Katowicach
Tryb: Zamówienie z wolnej ręki
Termin skladania ofert: 28.06.2017