9/ZP2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 9/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15.41.21.00-0, 15.42.10.00-5, 15.84.22.20-0, 15.84.23.00-5, 15.84.10.0
Przedmiot: Dostawy tłuszczy zwierzęcych i roślinnych oraz różnych artykułów spożywczych do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 4.12.2015r. g:10:00