8/ZP/2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 8/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15.31.30.00-5, 15.85.12.20-6, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.33.24.0
Przedmiot: Dostawy produktów mrożonych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych, produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 2.12.2015r. g.10:00