7/ZP/2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 7/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 03.22.00.00-9, 03.22.11.13-1, 03.22.11.11-0, 03.22.11.11-7, 03.22.11.1
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw, owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 16.11.2015r. g:10:00