4/ZP2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 4/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15810000-9
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 26.10.2015 r. g.10:00