3/ZP/2015 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 3/ZP/2015
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 151100002; 151121007; 151121213; 151130003
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 15.10.2015 r. g.10:00