12/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 12/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15.31.30.00-5, 15.85.12.20-6, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.33.24.0
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, produktów rybnych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 27.11.2014 r. godz. 10:00