11/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 11/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 03.22.11.10-0, 03.22.11.13-1, 03.22.11.11-7, 03.22.11.12-4, 03.22.14.1
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw, owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 18.11.2014 r. g: 10:00