4/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 4/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 60000000-8
Przedmiot: Usługi transportowe w zakresie przewozu słuchaczy szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miast: Bytomia, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Zabrza, Sosnowca, powiatu Mikołowskiego
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 17.02.2014 r. g.10:00