1/ZP/2014 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 1/ZP/2014
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 03.14.25.00-3, 15.87.20.00-1, 15.87.21.00-2, 15.87.12.70-7, 15.87.22.0
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci jaj kurzych kl. A, artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 16.01.2014 r. g.10:00