22/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 22/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15.41.21.00-0, 15.87.21.00-2, 15.87.12.70-7, 15.87.22.00-3, 14.43.00.0
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci jaj kurzych kl. A, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych, cukru białego, artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 12.12.2013 r. g.10:00