20/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 20/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15.31.30.00-5, 15.85.12.20-6, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.33.24.0
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mrożonych, przetworów warzywnych i owocowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 9.12.2013 r. g.10:00