19/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 19/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 03.22.11.10-0, 03.22.11.13-1, 03.22.11.11-7, 03.22.11.12-4, 03.22.14.1
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw sezonowych, warzyw całorocznych, grochu, fasoli, kwaszonek, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 29.11.2013 r. g.10:00