17/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 17/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 151121007, 151121203, 151130003,151110009,154121000
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 28.11.2013 r. g.10:00