16/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 16/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 155122002, 155117000, 155300002 155440002...
Przedmiot: Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 13.11.2013 r. g.10:00