10/ZP/2013 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 10/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 158111007, 15811400, 158121004....
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 7.11.2013 r. g.10:00