14/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 14/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 153130005, 158512206, 153111002, 153324008, 153315002, 153314623, 1533
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mrożonych, przetworów warzywnych i owocowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 3.01.2013 r.

 

Pliki do pobrania